Styrelseverksamhet

Styrelsen 2022

Här kommer en liten presentation av Svenska FOP-föreningens styrelse 2022.  Ny 2022. Marie H. Fahlberg, ordförande. (FOP-mamma till Hugo 23 år) Stina Ekström, Vice ordförande. (Specialisttandläkare) Eva Klint, kassör. (FOP-mamma,  Ann-sofi 1981-2020) Ola Östergren, sekreterare. (FOP-pappa, Bella 14 år) Ny 2022. Fredrik Klint, styrelsesuppleant. (bror till Ann-Sofi 1981-2020) Ny 2022. Alexandra Bedros, styrelsesuppleant. (Syster till

Styrelsen 2022 Läs mer »

Translate »