Hem

Välkommen till Svenska FOP-föreningen

En sällsynt diagnosförening. Inåtböjda eller korta stortår vid födseln. Konstiga knölar på kroppen som ändrar form, eller en stelhet som inte går att förklara. Extra skelettbildning. Ofta är det något sådant som uppmärksammas när man har den sällsynta diagnosen Fibrodysplasia Ossificans Progressiva | FOP.

Vår patientförening finns här för personer/familjer som lever med den sällsynta diagnosen FOP i de Nordiska länderna; Sverige, Finland, Danmark och Norge, för stödmedlemmar, läkare och vårdpersonal mfl. Mer om föreningen här.

Translate »