Summering av 2023

– Svenska FOP-föreningen ”En sällsynt aktiv förening”.

Här i aktuellt har det dock varit helt tyst. Desto aktivare har vi i styrelsen varit under året, vilket går att läsa i verksamhetsberättelsen. Klicka gärna in och kika: Verksamhetsberättelsen 2023. Vill du följa styrelsens arbete under så hittar du alla styrelseprotokoll på den här sidan.
– Marie H. Fahlberg, Ordförande.

Summering av styrelsearbetet 2023:
– Det har flutit på väldigt bra under året, även om vissa delar har fått stå tillbaka då
administration och texter tagit längre tid än beräknat. Vi har kikat på var vi brister och vilken
extra kompetens vi skulle ha nytta av i styrelsen, eller av tillfälliga ideella krafter:
Det gäller administratörsuppgifter inom; Word, Excel, Google Drive, Mailchimp, skriva
nyhetsbrev, göra utskick, strukturera, uppdatera WP-hemsida och social media. Det är sånt
som tar mycket extra tid och vi önskar att vi hunnit med mer av.

Om du eller någon du känner
är intresserad av att engagera sig ideellt och har kompetens, tid och intresse att hantera
administrativa uppgifter som effektiviserar och förenklar styrelsearbetet för oss alla, hör
gärna av dig till valberedningen eller någon styrelsen.


Som medlem i Svenska FOP-föreningen blir våra medlemmar automatiskt medlemmar i den
Internationella Paraplyorganisationen IFOPA www.ifopa.org. De medlemmar som bor i Sverige blir automatiskt medlemmar i Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Medlemsantal (2023)
Föreningen bestod vid årets slut av totalt 112 medlemmar varav 30 st med FOP (betalande och ej
betalande inräknat, alla FOP-familjer räknas som medlemmar i föreningen om ingen begär utträde
eller flyttar.)
● Sverige 13
● Norge 4
● Danmark 6
● Finland 5
● Estland 1
● Lettland 1

Föreningen har familjemedlemskap och stödmedlemskap. Intäkterna går till föreningen.
Medlemsavgift /familj: 405:-/år.
Medlemsavgift/stödmedlem: 155:-/år. 

Styrelsen består sedan årsmötet 19 mars 2023 av:
Ordförande: Marie H Fahlberg
Vice ordförande: Stina Ekström
Kassör: Eva Klint
Sekreterare: vakant
Suppleant: Fredrik Klint

Valberedning och revisor
Valberedning: Fima Bedros
Revisor: Krister Malmlöf

Translate »