Uppdaterade riktlinjer för COVID-19

Hej!IFOPA och deras internationella kliniska råd (ICC) har skickat ut riktlinjer för FOP-patienter och hur man ska förhålla sig till vaccination mot COVID -19. Du kan läsa dem på engelska här: http://www.iccfop.org/dvlp/wp-content/uploads/2020/12/Coronavirus_Precautions_for_FOP_Families_123020.pdf

I kort rekommenderas man att inte ta vaccinationen om man har FOP, däremot rekommenderas familjemedlemmar att ta vaccinationen så snart som möjligt. Rådfråga gärna en FOP-kunnig läkare om du känner dig osäker. Och fortsätt skydda dig mot viruset!

IFOPA and their International Clinical Council (ICC) has shared the updated guidelines for FOP patients regarding COVID-19. Read them in english here: http://www.iccfop.org/dvlp/wp-content/uploads/2020/12/Coronavirus_Precautions_for_FOP_Families_123020.pdf

If you have FOP you should not get vaccinated, but they recommend that family members do. Please ask an FOP physician if you are feeling unsure. And keep taking precautions from getting the virus!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Translate »