Uppdaterade Medical guidelines

I april 2021 uppdaterade IFOPA’s clinical council de medicinska riktlinjerna för FOP. Du hittar dem här: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ifopa/pages/212/attachments/original/1618412345/GUIDELINES_Apr_2021.pdf?1618412345

Nya avsnitt är dessa:

  • COVID-19 
  • Dermatology & FOP
  • Nutrition, calcium, and vitamin D guidelines 
  • Aids, assistive devices, and adaptations 

Här hittar du även ett brev från dr. Kaplan + Pignolo om de nya riktlinjerna:  ifopa.org/fop_treatment_guidelines_april21

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Translate »