20-10-16. Tips!

Riksförbundet Sällsynta diagnoser satsar på patientutbildningar

 Livet med en komplex kronisk diagnos är utmanande på många sett: Man stöter på hinder och hamnar i organisatoriska mellanrum. Insikten att samhällstjänster och -strukturer brister för dig som lever med en sällsynt diagnos är frustrerande. Men du kan också känna en stark vilja att använda din kunskap för att vidareutveckla systemet.

 Då är du i startgropen att bli patientföreträdare. Lär dig mer på vår utbildningshelg den 7-8 november kl. 10-12.

 Framtagen för personer som lever med sällsynta diagnoser och deras närstående men öppen för alla som behöver kämpa för en samordnad och bra vård.

 Anmäl dig till stephanie.juran@sallsyntadiagnoser.se

Information om utbildningen nedan. Delta i båda dagar eller bara en.

 Att stärkas för din strid för bättre vård

Lördag den 7/11 klockan 10 – 12

Dela på Facebook: https://fb.me/e/3wiMyAJgj

•             Bli stärkt genom att hitta din livskraft. Vad vill jag nå med mitt engagemang, varifrån får jag kraft och vad berikar mitt liv?

•             Fundera kring identitet och diagnos. Vem är jag och hur stark formas jag av att leva med en diagnos?

•             Lär dig kommunicera framgångsrikt och bli tagen på allvar.

 Att bli en vass patientföreträdare

Söndag den 8/11 klockan 10 – 12

Dela på Facebook: https://fb.me/e/2ZkQwGD92

•             Lär dig att främja vårdutvecklingen.

•             Hur är vården uppbyggd i Sverige och hur påverkar jag med rätt kunskap på rätt nivå?

•             Få viktiga nyckelord och strategier för framgångsrikt påverkansarbete.

•             Lär dig argumentera konstruktivt för att nå dina mål.

 

Mer information på vår hemsida: https://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/sallsynt-tillsammans/

Translate »